ÇARŞIM ARNAVUTKÖY ÜYE KAYDI AYDINLATMA METNİ

AMAÇLAR VE TANIMLAR

Arnavutköy Belediyesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENİR

carsimarnavutkoy.com adresinde “üyelik formunu” doldurmanız halinde “Ad-Soyad, E-Posta, Telefon Numarası, Ülke, Şehir, İlçe, Öğrenim Durumu, Meslek ve Doğum Tarihi” gibi kişisel verileriniz, tarafınızca oluşturulan üyelik talebi ve profil bilgileri kaydı kapsamında carsimarnavutkoy.com’a üyeliğinizin oluşturulması, Arnavutköy Belediyesi tarafından sizinle iletişim kurulması, markalarımız ve hizmetlerinden faydalanabilmeniz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Arnavutköy Belediyesi ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesinde yer alan meşru menfaat hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLER KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLİR

Arnavutköy Belediyesi yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verilerinizi birlikte faaliyetlerini yürüttüğü Dernek ve Vakıflar (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) veya Kanunen Yetkili Kamu ve Özel Kurumlardan talep edilmesi durumunda 6698 sayılı kanunun 5/2-ç maddesi uyarınca kişisel verilerinizi paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Arnavutköy Belediyesi kişisel verilerinizi ziyaret etmiş olduğunuz carsimarnavutkoy.com aracılığı ile toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Arnavutköy Belediyesi ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır. Kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5/2-ç ve 5/2-f maddelerindeki hukuki sebeplere dayalı olarak yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda kanuni süreler boyunca işlenecek ve sınırlı süre muhafaza edilecektir.

HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Arnavutköy Belediyesi ‘ne başvurarak;

·Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

·Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 


Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi 
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de

öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Arnavutköy Belediyesi’ne iletmeniz durumunda Arnavutköy Belediyesi

talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak,

işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Arnavutköy Belediyesi Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen

tarifedeki ücreti talep edebilecektir. 


Detaylı bilgi için 
www.arnavutkoy.bel.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek

öğrenebilirsiniz.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvanı : Arnavutköy Belediyesi

Telefonu: 444 4 597

Mersis No: -

Vergi Dairesi: Küçükköy

Vergi Numarası: 0800342836

Adresi: Kadın Kültür ve Sanat Merkezi Merkez Mh.Tahtakale Sk. No:3/5

Mail: [email protected]

Çerez Kullanımı

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

Arnavutköy Belediyesi

Adresi: Kadın Kültür ve Sanat Merkezi Merkez Mh.Tahtakale Sk. No:3/5

Telefonu: 444 4 597